Sunday, December 12, 2010

Chilblains.

Chilblains chilblains chilblains chilblains chilblains.

Go google. Freakin chilblains. Urghh >.<"

2 comments:

Rhazes said...

dah tau selalu kene,
pakai la bende tebal~

zulaikhazainol said...

baiklah bapak. minyak panas tak jumpe2.minyak cap kapak je ade.